Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.
Inzerát již není k dispozici


Zpět přehled prací

Poradce/konzultant dávek NSD - KoP Ostrov - 09.06.2024


Kontakt: Čerepešová Dana Ing., tel.:mobil odstraněn

Oddělení NSD Odboru Kontaktní pracoviště Ostrov

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Karlových Varech

Místo výkonu: Ostrov

ID místa: 11013866

Hlavní náplň činnosti:

Zajišťování agend nepojistných sociálních dávek.

• Poskytujete klientům konzultace a poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek.

• Zajišťujete agendu státní sociální podpory a dávek pěstounské péče, plníte úkoly a povinnosti vyplývající ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Současně poskytujete základní sociální poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek a sociálních služeb. Při své činnosti se řídíte dalšími právními předpisy v dané oblasti včetně prováděcích vyhlášek.

• Činíte úkony orgánu prvního stupně ve správním řízení jako úřední osoba oprávněna k těmto úkonům na základě vnitřních řídících aktů či pověření. Vyřizujete věci ve správním řízení, včetně dílčích částí správního řízení podle běžných postupů (např. opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí, jejich ověřování a došetřování, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení, vyřizování stížností a oprav). Posuzujete podklady pro správní řízení a provádíte důkazy potřebné ke zjištění stavu věci.

• Vykonáváte činnosti vyžadujících individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí a občany v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokujíc nepojistné sociální dávky.

• Komplexně zpracováváte žádosti o dávky sociální podpory a dávky pěstounské péče, včetně doplnění potřebných podkladů a zpracování získaných údajů prostřednictvím agendových informačních systémů. Kontrolujete věcnou a formální úplnost, ověřujete potvrzení a doklady.

• Posuzujete nároky na dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče, zajišťujete jejich výplaty a vyúčtování. Zpracováváte a kontrolujete oprávněnost poskytování těchto dávek a podmínky pro pokračování jejich výplaty.

• Zajišťujete agendu koordinace systémů sociálního zabezpečení osob (občanů EU) pohybujících se v rámci Evropské unie.

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete, prosím, elektronicky motivační dopis

s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání, nejpozději do 9. června 2024 na e-mailovou adresu: email odstraněn.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků. Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na

výběrovém řízení.

Odpovědět na inzerát Odpovězte rychleji po přihlášení

Přidat soubor
s životopisem (CV)
Tímto si vytvoříte účet a získáte přístup k tajným nabídkám.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Ano, chci dostávat podobné nabídky emailem.
Poslat kopii odpovědi na můj email.

Odeslat odpověď
Odpovědí na tento inzerát souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Mzda: 23390 Kč/měsíc
Vloženo: 31.05.2024 | 14:13 hod.
Termín:
Vhodné pro: Všechny
Místo práce: Ostrov
Druh práce: Jiné
Vložil: Černíková Hana
Kontakt:
Štítky: