Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.
Inzerát již není k dispozici


Zpět přehled prací

PRÁVNÍK ODBORU


Pracovní náplň:

 • Agenda přestupků na úseku zdravotnictví (kontrola obcí jako prvoinstančního orgánu, vedení odvolacích řízení proti přestupkům, které vyřizují obce, metodická činnost směrem k obcím).
 • Právní konzultace, zejm. ve složitých případech v jednotlivých agendách na odboru zdravotnictví: přezkumy lékařských posudků, oblast kontrol dle zákona č. 372/2011 Sb.

a dle zákona č. 167/1998 Sb., agenda stížností proti postupu poskytovatelů při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, agenda oprávnění k poskytování zdravotních služeb, agenda pohotovostních služeb, prohlídek těl zemřelých, veřejnoprávní smlouvy k financování a provádění zdravotních služeb, veřejná podpora, právní agenda krajem zřizovaných organizací a založených společností v působnosti odboru).

 • Účast ve složitých kontrolách, vedení přestupkových řízení dle zvláštních zákonů

ve složitých případech (např. dle zákona č. 372/2011 Sb., dle zákona č. 255/2012 Sb.

a dle zákona č. 167/1998 Sb.).

 • Monitoring aktuálních právních předpisů a metodických pokynů, připomínkování návrhů právních předpisů.

Obor školního vzdělání: právo

Znalosti oboru:

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

Další předpoklady a znalosti:

Zkouška odborné způsobilosti na úseku zdravotnictví výhodou.

Ovládání PC (MS Office, Windows, Internet), řidičské oprávnění skupiny B, dobré komunikační schopnosti, předpoklady k týmové práci, dobrá úroveň vystupování, ochota se dále vzdělávat. Zkušenosti v činnosti veřejné správy vítány.

Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené + 5 dní placeného volna pro případ zdravotní indispozice (SICK DAYS). Osobní ohodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků.

Příspěvky na rekreaci, sport, kulturu, zdravotnické pomůcky, penzijní připojištění, stravování.

Pružnou pracovní dobu, částečnou možnost práce na dálku. Možnost dalšího vzdělávání.

Termín a způsob zaslání přihlášky: Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu: Jihočeský kraj, Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, odbor Kancelář ředitele krajského úřadu tak, aby na krajský úřad byly doručeny nejpozději do 10. 6. 2024.

Přihláška je ke stažení na: https://www.kraj-jihocesky.cz/volna-mista-vyberova-rizeni

Přílohy přihlášky jsou:

 1. Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 4. motivační dopis

Odpovědět na inzerát Odpovězte rychleji po přihlášení

Přidat soubor
s životopisem (CV)
Tímto si vytvoříte účet a získáte přístup k tajným nabídkám.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Ano, chci dostávat podobné nabídky emailem.
Poslat kopii odpovědi na můj email.

Odeslat odpověď
Odpovědí na tento inzerát souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Mzda: 27250 - 40120 Kč/měsíc
Vloženo: 11.05.2024 | 13:47 hod.
Termín:
Vhodné pro: Všechny
Místo práce: České Budějovice
Druh práce: Právník
Vložil: Šmucr Pavel
Kontakt:
Štítky:
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Šmucr Pavel

Fotografie pracoviště