Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.
Inzerát již není k dispozici


Zpět přehled prací

250275 - vrchní referent/ rada v Oddělení majetkových daní


[] Místo výkonu práce: Řetězová č.p. 1369/2a

Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Ředitel Finančního úřadu pro Ústecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10

odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „zákon“), vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa č. 250271 a 250275 –

vrchní referent/rada v Oddělení majetkových daní, Sekce Územního pracoviště

v Děčíně, v oboru služby:

02 - Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry

s místem výkonu služby v Děčíně.

Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu

neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místa je 1. srpen 2024.

Služební místa jsou zařazena podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Týdenní služební doba činí 40 hodin týdně.

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Zpracování daňových tvrzení ve složitých případech a provádění účelově zaměřeného

ověřování daňových tvrzení oproti údajům uvedeným v katastru nemovitostí a v jiných

veřejných rejstřících a seznamech.

 • Provádění nalézacího řízení za účelem správného stanovení daně.
 • Vyměřování a doměřování daně, předepisování příslušenství daně, ukládání pokut

a provádění k tomu potřebných úkonů.

 • Vyrozumívání daňových subjektů o nedoplatku, zpracování výkazů nedoplatků a předávání

je k vymáhání.

 • Vydávání rozhodnutí o posečkání daně, povolení splátek, odepsání daně pro nedobytnost.
 • Zpracování stanoviska k žádostem a jejich eventuálnímu postoupení příslušnému orgánu.
 • Zajištění správy daní u přidělených daňových subjektů, vedení jejich spisů.
 • Vyřizování opravných a dozorčích prostředků.

Platové podmínky:

 • platový tarif v rozmezí od 23 390 Kč do 34 370 Kč podle délky započitatelné praxe a míry

jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,

 • osobní příplatek od 1 719 Kč do 5 156 Kč
 • zvláštní příplatek 2 150 Kč podle § 6 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., a služebního předpis

GŘ č. 2/2017.

 • možnost výkonnostních a cílových odměn.

Podmínky výkonu služby:

 • pružná služební doba,
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna,
 • 1 den placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí,
 • až 5 dnů služebního volna k individuálním studijním účelům,
 • příspěvek na stravování,
 • čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění,

resp. doplňkové penzijní spoření, stravování nebo prostřednictvím systému cafeterie),

 • rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních,
 • letní tábor pro děti zaměstnanců,
 • víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám (i pro rodinné

příslušníky),

 • možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 12. června 2024, tj. v této lhůtě doručené

služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního

úřadu Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 61, Ústí nad Labem 400 21, nebo

osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat

rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu

služebního úřadu email odstraněnnebo prostřednictvím veřejné datové sítě

do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: qjfn2bj.

Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být

označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Společné výběrové řízení na služební místa

SM č. 250271 a 250275 – ÚzP v Děčíně“.

Bližší informace poskytne:

Ing. Monika Suchá

Tel.:mobil odstraněn

monika.sucha@fs.mfcr.cz

Odpovědět na inzerát Odpovězte rychleji po přihlášení

Přidat soubor
s životopisem (CV)
Tímto si vytvoříte účet a získáte přístup k tajným nabídkám.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Ano, chci dostávat podobné nabídky emailem.
Poslat kopii odpovědi na můj email.

Odeslat odpověď
Odpovědí na tento inzerát souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Mzda: 23390 - 34370 Kč/měsíc
Vloženo: 30.05.2024 | 11:25 hod.
Termín:
Vhodné pro: Všechny
Místo práce: Děčín
Druh práce: Jiné
Vložil: Cásková Miroslava
Kontakt:
Štítky: