Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.
Zpět přehled prací

Odborný/vrchní referent – poradce pro klienty


Název projektu: Nová etapa (NOE)

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • provádí předvýběr klientů před vstupem do projektu a zajišťuje jejich vstup do projektu,
 • provádí účastníka celým projektem,
 • provádí individuální posouzení situace a předpokladů účastníka,
 • zpracovává "Záznam aktivity účastníka projektu",
 • vyplácí účastníkům doprovodná opatření,
 • podílí se na vyhledávání zaměstnavatele s potenciálem přijímat účastníky projektu,
 • podílí se na vytváření a dalším rozvoji sítě regionální spolupráce s cílem identifikovat ekonomicky neaktivní osoby s pracovním potenciálem (komunikace se zařízeními sociálních služeb, vzdělávacími institucemi, nestátními neziskovými organizacemi apod.),
 • poskytuje poradenství k právům a povinnostem zaměstnavatelů, vyplývajících ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • poskytuje individuální a skupinové poradenství klientům,
 • vede příslušnou administrativu spojenou s realizací klíčových aktivit projektu (vstupy do projektu, poradenský proces a jeho zabezpečení, zajištění rekvalifikací, zprostředkování zaměstnání, vyplácení doprovodných opatření).

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 14. června 2024, tj. v této lhůtě:

 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci, Dr. Milady Horákové 632/5, 460 01 Liberec,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu email odstraněnnebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID pnszpvi.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/69054-78099806".

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

a) je státním občanem ČR, občanem jiného členského státu EU nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě],

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě],

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě].

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.

Odpovědět na inzerát Odpovězte rychleji po přihlášení

Přidat soubor
s životopisem (CV)
Tímto si vytvoříte účet a získáte přístup k tajným nabídkám.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Ano, chci dostávat podobné nabídky emailem.
Poslat kopii odpovědi na můj email.

Odeslat odpověď
Odpovědí na tento inzerát souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Mzda: 21710 - 31820 Kč/měsíc
Vloženo: 11.06.2024 | 14:51 hod.
Termín:
Vhodné pro: Všechny
Místo práce: Jablonec nad Nisou
Druh práce: Jiné
Vložil: Černíková Hana
Kontakt:
Štítky: