Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.
Inzerát již není k dispozici


Zpět přehled prací

SPECIALISTA / SPECIALISTKA dávek SSP a dávek pěstounské péče


Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1

písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent -

specialista dávek SSP a dávek pěst. péče v Oddělení SSP a PP Odboru Kontaktní pracoviště

Náchod Krajské pobočky úřadu práce ČR v Hradci Králové, se služebním působištěm v

Náchodě, ID 5003703

Pracoviště (místo výkonu práce): Náchod.

Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců (určena v souladu s § 178 odst. 3 zákona o státní službě, v platném znění).

Platové zařazení v 9. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy, po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku v rozpětí od 1 591 Kč do 4 773 Kč

Kvalifikační a další požadavky: minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou; znalost práce na PC (MS Office); výborné komunikační schopnosti; odpovědnost, samostatnost, flexibilita, bezúhonnost; profesionální vystupování, psychická odolnost; výhodou je znalost práce programů OK nouze, ArsysX a SAP.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra

https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, příspěvek na stravování, tzv. stravovací paušál; možnost odborného vzdělávání a profesního/osobního rozvoje; odměny k životním a služebním výročím; příspěvek na produkty spoření na stáří 270 Kč měsíčně.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo

žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 18. července 2024,

tj. v této lhůtě

• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu

služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Hradci Králové, Wonkova 1142/1, 500

02 Hradec Králové 2,

• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,

• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu

elektronické pošty služebního úřadu email odstraněnnebo

• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID b45zphf.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být

označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/80105-78099803“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou

mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků. Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení.

Veškeré informace k výběrovému řízení jsou k dispozici na: https://admin-uradprace.mpsv.cz/web/cz/-/odborny-referent-vrchni-referent-specialista-davek-ssp-a-davek-pest-pece-v-oddeleni-ssp-a-pp-odboru-kontaktni-pracoviste-nachod-krajske-pobocky-uradu-prace-cr-v-hradci-kralove-id-50037031-1

Odpovědět na inzerát Odpovězte rychleji po přihlášení

Přidat soubor
s životopisem (CV)
Tímto si vytvoříte účet a získáte přístup k tajným nabídkám.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Ano, chci dostávat podobné nabídky emailem.
Poslat kopii odpovědi na můj email.

Odeslat odpověď
Odpovědí na tento inzerát souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Mzda: 21710 - 31820 Kč/měsíc
Vloženo: 10.07.2024 | 13:33 hod.
Termín:
Vhodné pro: Všechny
Místo práce: Náchod
Druh práce: Jiné
Vložil: Černíková Hana
Kontakt:
Štítky: