Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.
Zpět přehled prací

Vrchní referent/rada - mzdový účetní


Formulář žádosti a bližší informace na www.uradprace.cz/Kariéra na ÚP ČR/Olomoucký kraj. Žádosti musí být DORUČENY do 01.07.2024.

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent/rada - mzdový účetní v Odboru kanceláře krajské pobočky Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci, se služebním působištěm v Olomouci, IDmobil odstraněn, v oboru služby "Platy, mzdy a jiné odměny za práci".

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. srpen 2024.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 1. července 2024, tj. v této lhůtě

  • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc
  • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
  • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu email odstraněnnebo
  • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu ID a2azprx.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/66107-78099807".

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

  1. je státním občanem České republiky,
  2. dosáhl věku 18 let,
  3. je plně svéprávný,
  4. je bezúhonný,
  5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo: tj. minimálně vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
  6. má potřebnou zdravotní způsobilost.

K žádosti dále žadatel povinně přiloží strukturovaný profesní životopis.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách: https://www.uradprace.cz/web/cz/kariera-na-up-cr

Odpovědět na inzerát Odpovězte rychleji po přihlášení

Přidat soubor
s životopisem (CV)
Tímto si vytvoříte účet a získáte přístup k tajným nabídkám.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Ano, chci dostávat podobné nabídky emailem.
Poslat kopii odpovědi na můj email.

Odeslat odpověď
Odpovědí na tento inzerát souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Mzda: 24100 - 34370 Kč/měsíc
Vloženo: 01.06.2024 | 13:55 hod.
Termín:
Vhodné pro: Všechny
Místo práce: Olomouc
Druh práce: Jiné
Vložil: Černíková Hana
Kontakt:
Štítky: