Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.
Inzerát již není k dispozici


Zpět přehled prací

Referent / Referentka v Oddělení vyměřovacím I


Žádáme zájemce, aby se seznámili s podmínkami účasti ve výběrovém řízení, které jsou zveřejněny v "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo 320188" na webových stránkách FS ČR https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/aktualne-vyhlasena-vyberova-rizeni/app/detail/9765169.

Nabízíme:

 • pružná služební doba,
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna,
 • 1 den placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí,
 • až 5 dnů služebního volna k individuálním studijním účelům,
 • příspěvek na stravování,
 • čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření, stravování nebo prostřednictvím systému cafeterie),
 • rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních,
 • letní tábor pro děti zaměstnanců,
 • víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám (i pro rodinné příslušníky),
 • možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven.

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:

 • zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků

nebo jiných obdobných peněžitých plnění

 • zajišťování agendy a správa agendy daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob, daně silniční a dně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů u přidělených daňových subjektů

Posuzovány budou žádosti ) podané ve lhůtě do 10. června 2024, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu email odstraněnnebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu ID 4hun2cu. Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo č. 320188 odborný referent/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím I Odboru vyměřovacím I – Ostrava I“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Odpovědět na inzerát Odpovězte rychleji po přihlášení

Přidat soubor
s životopisem (CV)
Tímto si vytvoříte účet a získáte přístup k tajným nabídkám.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Ano, chci dostávat podobné nabídky emailem.
Poslat kopii odpovědi na můj email.

Odeslat odpověď
Odpovědí na tento inzerát souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Mzda: 23860 - 33970 Kč/měsíc
Vloženo: 08.06.2024 | 14:29 hod.
Termín:
Vhodné pro: Všechny
Místo práce: Ostrava
Druh práce: Jiné
Vložil: Cásková Miroslava
Kontakt:
Štítky: