Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Zkuste jít nabrigadu.info ?

Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.

NaBrigádu.info
HRportals.cz s.r.o.
Zadarmo v Google play
Nainstalovat
Největší výběr kvalitní práce, zaměstnání, příležitostí a volná místa pro všechny. Vše ověřujeme a zaručujeme se za solidní chování.
Zpět přehled prací

AKADEMICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE - výuka anglického jazyka


Veškeré informace k volnému pracovnímu místu jsou dostupné na:
https://unob.cz/univerzita/kariera/vyberova-rizeni-na-centrum-jazykoveho-vzdelavani/

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka - velitelka výběrové řízení na obsazení místa:

Akademický pracovník 1. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky Centra jazykového vzdělávání (99/375499/00/13/5/3333).
Místo je plánováno pro občanského zaměstnance, na dobu určitou nejdéle do 30. září 2026 (jako zástup za událost) - rozsah pracovní doby 40 hodin týdně.

Kvalifikační předpoklad - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13).
Jazyková způsobilost z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 - SLP 3333. Místo - akademický pracovník.

Předpokládaný termín obsazení místa - 25. 8. 2023.
Uchazeči předloží přihlášky do výběrového řízení s přehledem vědecké a publikační činnosti do 18. 6. 2023 na adresu:
o.z. Ing. Tereza ČECHÁKOVÁ (tel.mobil odstraněn, Alc. 442 393)
Univerzita obrany, Oddělení personální, Kounicova 65, 662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu a občanské a morální bezúhonnosti, poučení a čestné prohlášení uchazeče o zaměstnání na UO k § 303 ZP.
Součástí pohovoru bude jazyková zkouška z anglického jazyka podle normy NATO STANAG 6001 na úroveň SLP 3333 (netýká se rodilých mluvčích a držitelů platného osvědčení o získání SLP 3333). Informace k této zkoušce lze získat na internetových stránkách CJV https://cjv.unob.cz/centrum/testovani-jazyku/.

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Olomouc, Pasteurova 66/13 (areál chirurgie VN Olomouc), 2. NP vlevo, dne 28. 6. 2023 od 09:00 hod.
Uchazeči, kteří úspěšně absolvují ústní pohovor, budou pozváni k přezkoušení z požadovaného jazyka nebo dvou jazyků podle NATO STANAG 6001 na úroveň 3333. (neplatí pro rodilé mluvčí a držitele platného osvědčení o získání SLP 3333).

Místo a čas konání jazykové zkoušky z anglického jazyka: Brno, kasárna Černá Pole, třída generála Píky 2, budova č. 17, Oddělení testování, 10. 7. 2023 od 08,00 hod. do 15,00 hod.
Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.
Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce - velitelce UO prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Odpovědět na inzerátOdpovězte rychleji po přihlášení

Přidat soubor
s životopisem (CV)
Tímto si vytvoříte účet a získáte přístup k tajným nabídkám.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Ano, chci dostávat podobné nabídky emailem.
Poslat kopii odpovědi na můj email.

Odeslat odpověď
Odpovědí na tento inzerát souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Mzda: 32820 - 42780 Kč/měsíc
Vloženo: 27.05.2023 | 07:00 hod.
Termín:
Vhodné pro: Všechny
Místo práce: Prostějov
Druh práce: Jiné
Vložil: Hr Hr
Kontakt:
Štítky: